Powrót do strony


Transport wewnętrzny w wąskich korytarzach

katalog toyota

katalog linde

katalog unwiersalne
Wiele jest pomysłów na radzenie sobie z wąskimi korytarzami w magazynach. Każda firma, zajmująca się transportem i logistyką, ma swoje własne, sprawdzone systemy organizacji tego typu magazynów. Dobrze jest, jeśli odpowiednie procedury, związane z poruszaniem się po wąskich korytarzach ludzi i wózków, są wsparte konstrukcjami samych wózków widłowych i dodatkowymi rozwiązaniami technicznymi, które wspomagają organizację ruchu. Czołowi producenci wózków mają w swej ofercie specjalistyczne maszyny, które przeznaczone są do operowania w ciasnych korytarzach. Konstrukcje tego typu mają standardowy udźwig w przedziale od 1 do 1,5 tony na bocznych widłach, które umożliwiają kompletację zmówień i obsługę pełnych palet, znajdujących się z lewej lub z prawej strony wózka. Sterowanie szynami lub przewodami pozwala na wysokość podnoszenia do kilkunastu metrów, w zależności od modelu i producenta. Wózki przeznaczone do wąskich korytarzy posiadają dostępne elementy sterowania, które zapewniają szybką obsługę ładunków. W niektórych modelach istotnym ułatwieniem dla operatora jest ruchoma kabina. Transport w ciasnych korytarzach magazynowych rodzi również określone problemy logistyczne, związane z ruchem wózków i bezpieczeństwem pieszych pracowników. Z tego powodu niektóre firmy instalują w swoich magazynach stałe zabezpieczenia korytarzy, które nadzorują ruch pieszy i wózkowy. System informacji świetlnej i dźwiękowej zapobiega powstawaniu zatorów i chroni pracowników.