Powrót do strony


Palety różnych standardów

katalog toyota

katalog linde

katalog unwiersalne
Wózki widłowe są używane do podnoszenia, przewożenia i układania palet, na których znajdują się transportowane towary. Pomysł stworzenia standardów, które umożliwiałyby skuteczniejszy załadunek, transport i rozładunek towarów, narodził się w czasie II wojny światowej. Konieczność zaopatrywania ogromnych armii sprawiła, że wojskowi logistycy musieli wymyślić skuteczne sposoby dostarczania zaopatrzenia. Oczywiście od początku każda armia miała swoje własne pomysły, dotyczące rozmiarów i rozstawów palet. Do dzisiaj nie istnieją jednolite standardy międzynarodowe w tym zakresie. W efekcie różnych rozwiązań, zmienia się środek ciężkości ładunku i wymagania, jakie powinien spełniać wózek widłowy, przeznaczony do jego obsługi. Oczywiście na naszym kontynencie branżę TSL zdominowała otwarta europaleta, ale klienci, mający kontakty handlowe z Wielką Brytanią, powinni być przygotowani na odbiór ładunków na paletach zamkniętych GKN. W Ameryce Północnej, Azji i Afryce najczęściej stosuje się palety Stringera oraz palety Bearera. Warto pamiętać, że nie każdy wózek jest przystosowany do ich przewozu. Różnice polegają nie tylko na widłach ale przede wszystkim na tym, jaka zawartość ładunku zgromadzonego na palecie wystaje zazwyczaj poza jej obręb.