Powrót do strony


Konserwacja wózków widłowych

katalog toyota

katalog linde

katalog unwiersalne
Utrzymanie wózków widłowych w jak najlepszym stanie technicznym jest jednym z podstawowych wymogów ich bezpiecznej eksploatacji. Ceny zakupu wózków widłowych sprawiają, że znacznie bardziej opłacalne jest ich odpowiednia konserwacja niż naprawa czy wymiana na nowe. Każdy producent podaje dokładne terminy okresowych przeglądów technicznych, które powinny być przez użytkowników przestrzegane. W innym przypadku wózki powinny przechodzić przeglądy nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Sprawdzenie, wymiana bądź regulacja poszczególnych elementów lub podzespołów zapobiega powstawaniu poważniejszych awarii, których usunięcie zabiera znacznie więcej czasu i pieniędzy. Przeglądy konserwacyjne trwają dużo krócej niż naprawy i mogą być przeprowadzone w terminie dogodnym dla użytkownika, kiedy jest mniejsze zapotrzebowanie na pracę wózka. Nagłe awarie wyłączające maszynę z pracy mogą zdezorganizować zaplanowane prace przeładunkowe lub magazynowe. Zlecając prace konserwacyjne należy pamiętać, że wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu. Nawet podstawowe prace konserwacyjne polegające na wymianie klocków hamulcowych lub smarowaniu podzespołów mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Konserwatorzy muszą przejść szkolenie i zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjna Urzędu Dozoru Technicznego. Wózki jezdniowe pracujące w Polsce są coraz nowocześniejszymi i skomplikowanymi urządzeniami, dlatego coraz częściej ich posiadacze decydują się na zlecanie wszelkich prac konserwacyjnych specjalistycznym firmom.